face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek

Stránky určené především pro snadnou publikaci mých článků a statí.

Přihlaste se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál
věda.gif
Protikatolické propagandě se podařilo vnést do povědomí našeho národa názor, že středověk byl, díky katolické církvi, obdobím intelektuálního temna, kdy lidský rozum ustupoval dogmatům hlásaným církví, a že teprve renesance a osvícenectví otevřelo pole působnosti rozumu. Ve skutečnosti tomu bylo naopak.
nz.jpg
Stále se setkáváme s názorem, že Nový zákon popisuje věci, které se buď vůbec neudály, anebo jsou podávány zkresleně. Dokonce existence historické osobnosti Ježíše Krista je zpochybňována. V podstatě jsou námitky proti věrohodnosti Nového zákon dvojího druhu.
darwinismus.jpg
Tvrzení darwinistů, že mechanismem vývoje je přirozený výběr, je nesmyslné, nevědecké a matoucí.
jhs.png
Jezuité jako pedagogové, zrovna tak jako představitelé jistého typu náboženského života, byli především teology, misionáři, moralisty a askety.
baroko.jpg
Baroko bylo období ohromujícího vzepětí duchovních a morálních sil, projevující se v horoucí tvůrčí aktivitě ve všech oblastech kulturního dění, které zasáhlo všechny vrstvy lidské společnost.
gg.jpg
Jako důkaz zpátečnictví církve je uváděn její spor s Galileo Galileem. Podle všeobecně rozšířené verze Galileo byl přinucen dogmatickými zástupci církve k odvolání učení o heliocentrickém systému. Problém je interpretován jako střet osvícené vědy s obskurantní středověkou teologií.
dna.jpg
Vzhledem k tomu, že vznik života nelze ověřit pozorováním, nemůže věda poskytnout žádné empirické informace o jeho vzniku. Jsou tedy všechny teorie přirozeného vzniku života, bez účasti Stvořitele, rázu spekulativního a uváděné důkazy jsou důkazy nepřímými
inkvizice.jpg
Skutečnost, že všichni lidé, jako celek, uznávají určité společné mravní hodnoty svědčí o existenci nějakého přirozeného lidského mravního zákona, zákona lidské přirozenosti
zakon.jpg
Skutečnost, že všichni lidé, jako celek, uznávají určité společné mravní hodnoty svědčí o existenci nějakého přirozeného lidského mravního zákona, zákona lidské přirozenosti.
cloud1.jpg

Navštivte také

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one